Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7020

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3 Θεωρία +5 Εργαστήριο (Κλινική Άσκηση)

Μονάδες ECTS:

8


Καθηγητές Μαθήματος

Γουρουντή Κλεάνθη

 

Μ-7020-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ_ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ,
 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την ανάγκη  της  χρήση  της   τεχνολογίας  στην  Μαιευτική  και  Γυναικολογία  και  να  αποκτήσουν την ικανότητα να  χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα (π.χ. υπερήχους) .

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση:

 • Χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα (π.χ. υπερήχους) κατά την διάρκεια της κύησης (προγεννητικός έλεγχος) και του τοκετού
 • Ερμηνεύουν τα ευρήματα στην Υπερηχογραφία Μαστού – Γυναικολογική υπερηχογραφία.
 • Εντοπίζουν μη φυσιολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο
 • Ερμηνεύουν μαιευτικά υπερηχογραφικά ευρήματα

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος .

1.Φυσική  Υπερήχων. Βασικές  αρχές

2.Σύγχρονη  υπερηχογραφική  τεχνολογία  και  ασφάλεια  των  υπερήχων

3.Υπερηχογραφική  απεικόνιση  της  πυέλου.

4.Υπερηχογραφία  Α΄τριμήνου  της  κύησης. Υπερηχογραφική διάγνωση της κύησης.

5. Φυσιολογικά και παθολογικά  ευρήματα

6.Μέτρηση  αυχενικής  διαφάνειας και ανίχνευση υπερηχογραφικών δεικτών χρωμοσωμιακών ανωμαλιών.

7.Υπερηχογραφική  βιομετρία.

8.Υπερηχογραφία  Β΄τριμήνου  της  κύησης : φυσιολογική εμβρυική  απεικόνιση, συγγενείς  ανωμαλίες, υπερηχογραφικοί  δείκτες χρωμοσωμιακών  ανωμαλιών.

9.Υπερηχογραφία  Γ΄ τριμήνου   της  κύησης: παρακολούθηση  ανάπτυξης, υπολειπόμενη  εμβρυική  ανάπτυξη.

10.Υπερηχογραφία  Doppler:Βασικές  αρχές  και  εφαρμογές .

11.Υπερηχογραφικά  κατευθυνόμενες  ενδομήτριες  επεμβάσεις: λήψη  τροφοβλάστης, αμνιοπαρακέντηση, λήψη  εμβρυικού  αίματος.

12.Οργάνωση  και  λειτουργία  τμήματος  προγεννητικού  ελέγχου.

13.Υπερηχογραφία  Μαστού- Γυναικολογική υπερηχογραφία.

14. Αξιοπιστία και εγκυρότητα υπέρηχων

15.Συμβουλευτική  υπερήχων και προγεννητικού ελέγχου.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο
νοσοκομείου σε πραγματικές συνθήκες με τη χρήση μηχανήματος υπερήχων και θα περιλαμβάνει εφαρμογή των ανωτέρω ενοτήτων σε ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση στο τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Επίσης πραγματοποιούνται υπέρηχοι του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση
Θεωρητικό μέρος: Διαλέξεις
Εργαστηριακό μέρος:κλινική άσκηση στην οποία
πραγματοποιείται εξάσκηση των φοιτητριών/φοιτητών με
την χρήση μηχανήματος υπερήχων σε ασθενείς του
νοσοκομείου

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνία:

 • Χρήση powerpoint presentations
  • Χρήση μηχανήματος υπερήχων
  • video προσομοίωσης
  • υποστήριξη μαθησιακής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
  • Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τμήματος για την επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Αξιολόγηση φοιτητών

Για  το θεωρητικό  μέρος  γραπτή  εξέταση  (ΓΕ) ή /& προφορική εξέταση (ΠΕ) με ερωτήσεις  σύντομης   απάντησης ή/& πολλαπλής επιλογής.

Για το εργαστηριακό μέρος (ΕΜ) γίνεται αξιολόγηση των φοιτητών /τριών μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου με την γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία υπερηχογραφικών ευρημάτων.
Γλώσσα εξέτασης η ελληνική.
Ο Βαθμός του μαθήματος (ΒΜ) εξάγεται ως εξής:
Βαθμός (ΓΕ) ή/& (ΠΕ)+ Βαθμός (ΕΜ)= (ΒΜ)/2

Η βαθμολογία της (ΓΕ) ή/& (ΠΕ) και του (ΕΜ) εκφράζεται με
την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας για
κάθε μία από αυτές τις εξέτασεις είναι το πέντε (5).
Με την προϋπόθεση ο βαθμός της ΓΕ ή/& ΠΕ και του ΕΜ να είναι τουλάχιστον πέντε(5) για το κάθε ένα από αυτά.
Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής δεν έχει δικαίωμα για εξέταση στο εργαστήριο εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των υποχρεωτικών ωρών του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει μέρος του εργαστηρίου μέχρι να φθάσει το 80% των προβλεπομένων ωρών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
Εάν έχει παρακολουθήσει λιγότερο από το 60% των προβλεπόμενων ωρών υποχρεούται να επαναλάβει όλο το εργαστήριο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης τωνφοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλες/όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/& στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Αντωνίου A., Μoυρίκης Δ., (1988), Άτλας Υπερηχοτομογραφίας .Εκδ. Βήτα medicalart.
 2. Ασημακόπουλος Ε.Α. , Μανταλενάκης Σ.Ι. (1989), Υπερηχογραφία στη Μαιευτική καιΓυναικολογία, Εκδ. UniversityStudioPress.
 3. Matthias Ε, Hofer Η, (1997). Sono-Πρακτικά Μαθήματα Υπερηχογραφίας, Εκδ. Παρισιάνος.
 4. Μιχαλάς Σ (2000). Επίτομη Μαιευτική και Γυναικολογία. Εκδ. Παρισιάνου.
 5. Σαλαμαλέκης Ε. (2001), Ειδικά  Θέματα  Εμβρυομητρικής  Ιατρικής, Εκδ.Α.Ε. Γαβαλάς .
 6. Ψαρράκος Κ., (1997) Ιατρική Φυσική, Eκδ. University Studio Press.

Ξενόγλωσση :

 1. Proud J. (1997) Understanding obstetric ultrasound, Εd. Books for midwifes press.
 2. Twining P, McHugo JM,Pilling DW, (2000) Textbook of Fetal abnormalities, Ed. Churchill Livingstone,UK
 3. Williamson MR, (1996) Essential of ultrasound, Ed. W.B. Saunders Company