Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μαιευτική/Γυναικολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-7020

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3 Θεωρία +5 Κλινική Άσκηση

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Νικολαϊδης Πέτρος

Περίγραμμα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ,
 2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
 3. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ,
 4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την ανάγκη  της  χρήση  της   τεχνολογίας  στην  Μαιευτική  και  Γυναικολογία  και  να  αποκτήσουν την ικανότητα να  χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα (π.χ. υπερήχους) .

Μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση :

 • Χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα (π.χ. υπερήχους) κατά την διάρκεια της κύησης (προγεννητικός έλεγχος) και του τοκετού
 • Ερμηνεύουν τα ευρήματα στην Υπερηχογραφία Μαστού – Γυναικολογική υπερηχογραφία.
 • Εντοπίζουν μη φυσιολογικά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο
 • Ερμηνεύουν μαιευτικά υπερηχογραφικά ευρήματα

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος .

1.Φυσική  Υπερήχων. Βασικές  αρχές

2.Σύγχρονη  υπερηχογραφική  τεχνολογία  και  ασφάλεια  των  υπερήχων

3.Υπερηχογραφική  απεικόνιση  της  πυέλου.

4.Υπερηχογραφία  Α΄τριμήνου  της  κύησης. Υπερηχογραφική διάγνωση της κύησης.

5. Φυσιολογικά και παθολογικά  ευρήματα

6.Μέτρηση  αυχενικής  διαφάνειας και ανίχνευση υπερηχογραφικών δεικτών χρωμοσωμιακών ανωμαλιών.

7.Υπερηχογραφική  βιομετρία.

8.Υπερηχογραφία  Β΄τριμήνου  της  κύησης : φυσιολογική εμβρυική  απεικόνιση, συγγενείς  ανωμαλίες, υπερηχογραφικοί  δείκτες χρωμοσωμιακών  ανωμαλιών.

9.Υπερηχογραφία  Γ΄ τριμήνου   της  κύησης: παρακολούθηση  ανάπτυξης, υπολειπόμενη  εμβρυική  ανάπτυξη.

10.Υπερηχογραφία  Doppler:Βασικές  αρχές  και  εφαρμογές .

11.Υπερηχογραφικά  κατευθυνόμενες  ενδομήτριες  επεμβάσεις: λήψη  τροφοβλάστης, αμνιοπαρακέντηση, λήψη  εμβρυικού  αίματος.

12.Οργάνωση  και  λειτουργία  τμήματος  προγεννητικού  ελέγχου.

13.Υπερηχογραφία  Μαστού- Γυναικολογική υπερηχογραφία.

14. Αξιοπιστία και εγκυρότητα υπέρηχων

15.Συμβουλευτική  υπερήχων και προγεννητικού ελέγχου.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει εφαρμογή  των  ανωτέρω  σε  τμήματα 

Προγεννητικού  ελέγχου και  σε Εξ.Γυν. Ιατρεία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις, φροντιστηριακή  άσκηση  με  μηχάνημα  υπερήχων  σε ομάδες

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνία

Χρήση  υπερηχογράφου   και  με  λογισμικό   power point presentations

Αξιολόγηση φοιτητών

Για  το θεωρητικό  μέρος  γραπτή  εξέταση  (ΓΕ) ή /& προφορική εξέταση (ΠΕ) με ερωτήσεις  σύντομης   απάντησης ή/& πολλαπλής επιλογής.

Για  το κλινικό  μέρος (ΚΜ)   γίνεται αξιολόγηση   των φοιτητών /τριών  σε εφαρμογή  και ερμηνεία  υπερηχογραφικών  ευρημάτων.

Γλώσσα  εξέτασης  η  ελληνική.

Ο  Βαθμός του μαθήματος (ΒΜ)  εξάγεται  ως εξής:

Βαθμός  (ΓΕ) ή/ (ΠΕ)+ Βαθμός (ΚΜ)= (ΒΜ)  /2

Η βαθμολογία της (ΓΕ) και του (ΚΜ) εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10). Βάση επιτυχίας για κάθε μία από αυτές της εξέτασης είναι το πέντε  (5).

Με την  προϋπόθεση ο βαθμός της ΓΕ ή ΠΕ και του ΚΜ να είναι  τουλάχιστον πέντε(5) για το κάθε ένα από αυτά.

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα  επικοινωνίας  του  τμήματος  με  τους  φοιτητές/τριες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Αντωνίου A., Μoυρίκης Δ., (1988), Άτλας Υπερηχοτομογραφίας .Εκδ. Βήτα medicalart.
 2. Ασημακόπουλος Ε.Α. , Μανταλενάκης Σ.Ι. (1989), Υπερηχογραφία στη Μαιευτική καιΓυναικολογία, Εκδ. UniversityStudioPress.
 3. Matthias Ε, Hofer Η, (1997). Sono-Πρακτικά Μαθήματα Υπερηχογραφίας, Εκδ. Παρισιάνος.
 4. Μιχαλάς Σ (2000). Επίτομη Μαιευτική και Γυναικολογία. Εκδ. Παρισιάνου.
 5. Σαλαμαλέκης Ε. (2001), Ειδικά  Θέματα  Εμβρυομητρικής  Ιατρικής, Εκδ.Α.Ε. Γαβαλάς .
 6. Ψαρράκος Κ., (1997) Ιατρική Φυσική, Eκδ. University Studio Press.

Ξενόγλωσση :

 1. Proud J. (1997) Understanding obstetric ultrasound, Εd. Books for midwifes press.
 2. Twining P, McHugo JM,Pilling DW, (2000) Textbook of Fetal abnormalities, Ed. Churchill Livingstone,UK
 3. Williamson MR, (1996) Essential of ultrasound, Ed. W.B. Saunders Company