Γυναικολογική Ογκολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2030

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2 Θεωρία + 1 Ασκήσεις Πράξης

Μονάδες ECTS:

3


 

Μ 2030 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση των βασικών αρχών και σύγχρονων δεδομένων της Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Στόχος του μαθήματος είναι ο μελλοντικός απόφοιτος να αποκτήσει  τις  απαραίτητες  γνώσεις   ώστε κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. ογκολογικά τμήματα, εξωτερικά ιατρεία, κέντρα υγείας  πρωτοβάθμιας φροντίδας)  να συμβάλλει στην πρόληψη   του γυναικολογικού καρκίνου  και στη βέλτιστη  αντιμετώπιση  του.

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα  είναι  σε  θέση  :

 • Να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
 • Να εφαρμόζουν την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με κακοήθεις παθήσεις του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
 • Να παρέχουν τεκμηριωμένη συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν κακοήθεις παθήσεις του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
 • Να συστήνουν   μέτρα   πρόληψης   και  προστασίας  των  γυναικών   από  το  γυναικολογικό  καρκίνο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Screening για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Screening για τον καρκίνο του μαστού. Ενδεχόμενο screening για τους καρκίνους των ωοθηκών & του ενδομητρίου

Προκαρκινικές βλάβες & κακοήθεις παθήσεις αιδοίου. Προκαρκινικές βλάβες & κακοήθεις παθήσεις κόλπου

Προκαρκινικές βλάβες τραχήλου μήτρας. Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

4. Υπερπλασία του ενδομητρίου

5. Καρκίνος του ενδομητρίου

Σαρκώματα γυναικείου γυναικολογικού συστήματος – Σπάνιοι γυναικολογικοί όγκοι

Επίδραση ορμονικών σκευασμάτων στο ενδομήτριο

8. Καρκίνος σαλπίγγων και ωοθηκών

9. Τροφοβλαστική νόσος

Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης και σχέση με κακοήθεις παθήσεις

Οριακές αλλοιώσεις μαστού, DCIS, LCIS. Καρκίνος μαστού. Χειρουργικές επεμβάσεις σε καρκίνο του μαστού. Προεγχειρητική προετοιμασία, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση ογκολογικών γυναικολογικών χειρουργείων

12. Χημειοθεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο-Ακτινοθεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο

13. Ανακουφιστική θεραπεία στο γυναικολογικό καρκίνο

14. Κακοήθεις παθήσεις γεννητικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης.

15. Γενετική και γενετική συμβουλευτική στον γυναικολογικό καρκίνο.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διαδραστική διδασκαλία

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση power point presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση της/του φοιτήτριας/φοιτητή γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή /& προφορική (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου με:

 • ερωτήσεις ανάπτυξης ή/&
 • αξιολόγηση περιστατικού, ή/&
 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σε θέματα σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Ο βαθμός μαθήματος (ΒΜ) περιλαμβάνει:

1.Την (ΓΕ) ή/& (ΠΕ) που αντιστοιχεί στο 80% του(ΒΜ) &

2.Την παρουσία της εργασίας που αντιστοιχεί στο 20% του (ΒΜ).

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητριών/φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτήτριες/φοιτητές με τη δήλωση του μαθήματος ή/&στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του τμήματος με τους φοιτητές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

 1. Κρεατσάς Γ.Κ. (2009). Σύγχρονη Γυναικολογία και Μαιευτική, 2η Έκδοση, BROKENHILLPUBLISHERSLTD, Λευκωσία
 2. Λουτράδης Δ., Δεληγεώρογλου Ε., Παπαντωνίου Ν., Παππά Κ. (2017). Μαιευτική και Γυναικολογία, BROKENHILLPUBLISHERSLTD, Λευκωσία
 3. BeckmannC.R.B. (2018). Μαιευτική και Γυναικολογία, Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας, Αθήνα
 4. Αντσακλής Α. (2010). Μαιευτική και Γυναικολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων, Αθήνα.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 1. Barakat R, Berchuck A, Markman M, Randall M.(2013).Principles and Practiceof Gynecologic Oncology, 6th Edition. Wolters Kluwer.
 2. Barber MD, Park AJ. (2017). Surgical female pelvic anatomy. UpToDate.
 3. Berek JS. Berek & Novak’s.(2012). Gynecology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
 4. Di Saia P, Creasman W, Mannel R, Scott Mc Meekin D, Mutch D. (2017). ClinicalGynecologic Oncology, 9 th Edition. Elsevier.
 5. Nielsen DL, Kümler I, Palshof JA, Andersson M. Efficacy of HER2-targeted therapy in metastatic breast cancer. Monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors. Breast 2013, 22:1-12.
 6. KarlanΒ., BristowLi A. (2012). Gynecologic Oncology: Clinical Practice and Surgical Atlas, 1st edition,  McGraw-Hill Education, California
 7. Berek J.S. and Hacker N.F. (2020). Berek and Hacker’s Gynecologic Oncology, 7th edition, LWW
 8. Benoit M., Williams-Brown Y.M., et al. (2017). Gynecologic Oncology Handbook: An Evidence-Based Clinical Guide, 2nd edition, Demos Medical
 9. Levine D.A., Lin L., et al. (2020).Handbook for Principles and Practice of Gynecologic Oncology, 3rd edition, LWW