Γυναικολογική Ογκολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Μ-2030

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2 Θεωρία

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

 

Περίγραμμα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και αφομοίωση των βασικών αρχών και σύγχρονων δεδομένων της Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Στόχος του μαθήματος είναι ο μελλοντικός απόφοιτος να αποκτήσει  τις  απαραίτητες  γνώσεις   ώστε κατά την άσκηση των καθηκόντων του στους χώρους εργασίας (π.χ. ογκολογικά τμήματα, εξωτερικά ιατρεία,κέντρα υγείας  πρωτοβάθμιας φροντίδας)  να συμβάλλει στην πρόληψη   του γυναικολογικού καρκίνου  και στη βέλτιστη  αντιμετώπιση  του.

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα  είναι  σε  θέση  :

  • Να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
  • Να εφαρμόζουν την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με κακοήθεις παθήσεις του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
  • Να παρέχουν τεκμηριωμένη συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν κακοήθεις παθήσεις του γεννητικού συστήματος και του μαστού.
  • Να συστήνουν   μέτρα   πρόληψης   και  προστασίας  των  γυναικών   από  το  γυναικολογικό  καρκίνο.

Γενικές Ικανότητες

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Screening για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

2.Screening για τον καρκίνο του μαστού

Ενδεχόμενο screening για τους καρκίνους των ωοθηκών & του ενδομητρίου

3.Ενδοεπιθηλιακές βλάβες & κακοήθεις παθήσεις αιδοίου

Προκακοήθεις & κακοήθεις παθήσεις κόλπου

4.Ενδοεπιθηλιακές βλάβες τραχήλου μήτρας

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Επίδραση ορμονικής αντισύλληψης στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

5.Υπερπλασία του ενδομητρίου

6.Καρκίνος του ενδομητρίου

7.Σαρκώματα της μήτρας

8.Επίδραση ορμονικών σκευασμάτων στο ενδομήτριο

9.Κακοήθεις παθήσεις εξαρτημάτων και περιτοναίου

Ορμονική αντισύλληψη & καρκίνος ωοθηκών

10.Τροφοβλαστική νόσος

11.Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης και σχέση με κακοήθεις παθήσεις

12.Οριακές αλλοιώσεις μαστού, DCIS, LCIS

Καρκίνος μαστού

Χειρουργικές επεμβάσεις σε καρκίνο του μαστού

Επικουρική ορμονική θεραπεία & ορμονική θεραπεία σε προχωρημένο & μεταστατικό καρκίνο μαστούΕπίδραση ορμονικών σκευασμάτων στον μαστό

13.Χημειοθεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο-Ακτινοθεραπεία στον γυναικολογικό καρκίνο

14.Ανακουφιστική θεραπεία  στο γυναικολογικό καρκίνο

15.Κακοήθεις παθήσεις γεννητικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης

Επίδραση της μουσικής σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο διαδραστική διδασκαλία

Χρήση Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Χρήση power point presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του φοιτητή/τριας γίνεται   στην  Ελληνική  γλώσσα, με γραπτή εξέταση (ΓΕ) ή /& προφορική (ΠΕ) στο τέλος του εξαμήνου σε ερωτήσεις  ανάπτυξης ή και σε  αξιολόγηση    περιστατικού, ή/& πολλαπλής επιλογής,  σε θέματα  σύμφωνα   με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος και τις παραδόσεις.

Ο βαθμός μαθήματος (ΒΜ) περιλαμβάνει:

1.Την (ΓΕ) ή/& (ΠΕ) που αντιστοιχεί στο 80% του(ΒΜ) &

2.Την παρουσία της εργασίας που αντιστοιχεί στο 20% του (ΒΜ).

Η βαθμολογία εκφράζεται με την κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0-10).

Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών είναι ρητά προσδιορισμένα, εμπεριέχονται στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι   οι φοιτητές/τριες  με τη δήλωση του μαθήματος.Ο   τρόπος  αξιολόγησης  ανακοινώνεται  στην  ιστοσελίδα   επικοινωνίας  του  τμήματος    με τους  φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

1.Ιατράκης Γ. (2013) .Γυναικολογική Ογκολογία. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός”.

2.Ιατράκης Γ.( 2015).Γυναικολογία-Μαιευτική. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός”.

3.Ιατράκης Γ. (2017).Βιβλίο Γυναικολογίας. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσμός”.

Ξένη

4.Barakat R, Berchuck A, Markman M, Randall M.(2013).Principles and Practiceof Gynecologic Oncology, 6th Edition. Wolters Kluwer.

5.Barber MD, Park AJ. (2017). Surgical female pelvic anatomy. UpToDate.

6.Berek JS. Berek & Novak’s.(2012). Gynecology. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

7.Di Saia P, Creasman W, Mannel R, Scott Mc Meekin D, Mutch D. (2017). ClinicalGynecologic Oncology, 9 th Edition. Elsevier.

8.Nielsen DL, Kümler I, Palshof JA, Andersson M. Efficacy of HER2-targeted therapy in metastatic breast cancer. Monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors. Breast 2013, 22:1-12.