Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου του Ακ. Έτους 20234-2024 θα πρέπει:

  1. να έχουν υποβάλει δήλωση μαθήματος (στο φοιτητολόγιο),
  2. να έχουν κάνει εγγραφή στο eclass/moodle του κάθε μαθήματος που πρόκειται να συμμετέχουν στις εξετάσεις  και
  3. να έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγιο συναίνεσης μέσω του Eclass ή του Moodle που θα αναρτήσουν οι καθηγητές στο κάθε μάθημα. 
  4. ...
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής ότι

κατόπιν της Απόφασης της Συγκλήτου που διενεργήθηκε εκτάκτως στις 31/1,

οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως

με προφορικό η γραπτό τρόπο εκτός και αν γίνει εφικτή η δια ζώσης υλοποίησης τους.

Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων

μετακινείται από τις 5/2 σε 12/2.
 
Το νέο πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.  ...
Περισσότερα