Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ αυτό το εξάμηνο παρακαλούνται να συνδεθούν μέσω TEAMS αύριο στις 17.00 προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για την πρακτική άσκηση. Ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα πρέπει να γίνει η σύνδεση θα σταλεί με μήνυμα μέσω του eclass.

Η επιτροπή αξιολόγησης της πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ