Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων επιλογής

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων επιλογής

Σας γνωρίζουμε ότι:

-Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος, σελ. 23, τα μαθήματα επιλογής που συμπεριλαμβάνονται στο πτυχίο είναι οκτώ (8).

Επομένως, οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν στις δηλώσεις τους να δηλώνουν πέραν του αριθμού αυτού.

Κατ΄εξαίρεση,  οι φοιτητές/τριες που έχουν βαθμολογία σε περισσότερα των οκτώ (8) μαθημάτων επιλογής (λόγω της αντιστοίχισης των μαθημάτων από ΤΕΙ σε ΠΑΔΑ), επειδή δεν ήταν δική τους υπαιτιότητα, όταν καταθέσουν την αίτηση της ορκωμοσίας θα μπορούν να επιλέξουν ποια μαθήματα επιλογής θα συμπεριληφθούν στο πτυχίο τους.

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη