Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων του τμήματος μας ξεκινούν από σήμερα 24-3-2020 μέχρι και 5/4/2020.

Α.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ