ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Κατόπιν απόφασης διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 1818/29-4-2021) και σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ανασταλείσες, λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα κάτωθι μαθήματα και κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες, στην αίθουσα 107 στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω.

  1. Φυσιολογία της Κύησης Τετάρτη 26-5-2021 ώρα 10:00 π.μ.
  2. Φυσιολογία του Ανθρώπου Πέμπτη 27-5-2021 ώρα 10:00 π.μ.
  3. Γυναικολογία Παρασκευή 28-5-2021 ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020).

Επιπροσθέτως, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1682/Β/24-4-2021 η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Για την Γραμματεία του Τμήματος