ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπως προσέλθουν την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. στο Κτήριο Κ15 (Πολυγωνικό) για να παραλάβουν τα βιβλία πρακτικής και για να ενημερωθούν για την συμπλήρωσή τους.

Η ενημέρωση συμπλήρωσης των βιβλίων θα διεξαχθεί ανά ομάδες.

Η είσοδος των φοιτητών επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προσέλευσή τους στους χώρους του Πανεπιστημίου, η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή.

Κατά την διάρκεια παραμονής των φοιτητών σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

                                                                                                                                          Οι Καθηγήτριες

                                                                                          Ευδοξία Αγγελιουδάκη                                      Βασιλική Κούρτη