Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με τους κατωτέρω αριθμούς πρωτοκόλλου κρίνονται επιτυχόντες εισακτέοι και παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 11/01/2023 έως και 13/01/2023 και ώρες  09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της εγγραφής τους όπως αυτά αναγράφονται κατωτέρω. 

Επιτυχόντες 

  1. αρ. πρωτ.: 105017
  2. αρ. πρωτ.: 105119
  3. αρ. πρωτ.: 105883
  4. αρ. πρωτ.: 107213
  5. αρ. πρωτ.: 111906

Δικαιολογητικά

  1. Φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Α.Μ.Κ.Α. (οποιοδήποτε έγγραφο το πιστοποιεί)
  4. Αίτηση εγγραφής (θα τους χορηγηθεί και θα την συμπληρώσουν στη Γραμματεία)