ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Παρατίθονται οι αξιολογικοί πίνακες των ακαδημαϊκών υποτρόφων ανά γνωστικό αντικείμενο και μάθημα για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΜΦΤΥΚ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΜΦΛ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΜΕΝΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΚΛΙΝ.ΔΕΞ.ΣΗΜ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΔΥΣΛΕΙΤ ΠΥΕΛ ΕΔΑΦ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΓΥΝΑΙΚ.ΦΡΟΝΤ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ EAPINO 2019 20 Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ