ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε ότι:

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση μαθήματος και να έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγιο συναίνεσης μέσω του Eclass ή του Moodle.

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη