Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2022-2023

Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού ΄Ετους 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα υποβάλλονται από 07-11-2022 έως και 15-11-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλοι οι φοιτητές εξαιρουμένων των πρωτοετών (σε οποιοδήποτε εξάμηνο και να ανήκουν, άρα και οι επί πτυχίω) οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οφείλουν να δηλώσουν αυτά τα μαθήματα, ασχέτως εάν τα είχαν δηλώσει ξανά σε παλαιότερα ακαδημαϊκά έτη.

  • Σύνολο ωρών μαθημάτων για φοιτητή <=7ου εξαμήνου <=38
  • Σύνολο ωρών μαθημάτων για φοιτητή =8ου εξαμήνου <=40
  • Σύνολο ωρών μαθημάτων για φοιτητή >=9ου εξαμήνου <=52

Όσοι φοιτητές δεν θα δηλώσουν μαθήματα δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 52

Ανανεώσεις Εγγραφών Φοιτητών – Δηλώσεις Μαθημάτων

  1. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση της εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων παρακολούθησης, σε ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος, τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο σπουδών.
  2. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές για την εκπρόθεσμη εγγραφή. Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος. 3. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.