Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»

Εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»

2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΨ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06

Οι εισαχθέντες θα προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και κατά τις ώρες 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.