Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Councelling in Perinatal Period of Special Populations Lab) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Councelling in Perinatal Period of Special Populations Lab) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς