Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (Χειμ. 2020-21), να εγγραφούν στο μάθημα Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο eclass, μέχρι σήμερα 22:00, προκειμένου να λάβουν κωδικό σύνδεσης στην πλατφόρμα teams και να συνδεθούν 7/10/20, ώρα 17:00, για να συζητηθούν θέματα Πρακτικής Άσκησης. Η ανακοίνωση αυτή ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους φοιτητές που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε θέσεις πρακτικής άσκησησ, με έναρξη 1/11/20.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης