ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες του τμήματος ότι

την Τετάρτη 10/5/2023

λόγω φοιτητικών εκλογών

δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα.

 

Εκ του τμήματος