Πρακτική Άσκηση στην Επαρχία

Πρακτική Άσκηση στην Επαρχία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

 

Ενημέρωση για τις  φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στην επαρχία

Η ενημέρωση θα γίνει Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 18μμ στον κάτωθι σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4TrsCwbNeFBUyX0L67Mi4Ba2cPK3kKHjMbyv9gmcNUs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2443e701-364b-4968-9dcb-1ce357b73c2f&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

 

Η Υπεύθυνη

Ερμιόνη Παλάσκα