ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Για την Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη