Τζαμάκος Ευάγγελος

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκός Υπότροφος & Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

tzamvagpal@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7458

Διεύθυνση Γραφείου

Κ7.108

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 16:00-20:00