Γεωργίου Βασίλης

qode interactive strata
Διοικητικό Προσωπικό

Υπεύθυνος Σπουδαστικών Θεμάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vgeorgiou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7481

Διεύθυνση Γραφείου

Γραμματεία Τμήματος Μαιυετικής

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-13:00