Γεωργίου Βασίλης

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό

Υπεύθυνος Σπουδαστικών Θεμάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

midw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105387481