Αλυσίδες Μαθημάτων

  • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες-Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία-Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μ/Γ Στοιχεία Αναισθησιολογίας

  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία – Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού- Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας- Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας

  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία-Φυσιολογία Κύησης-Μαιευτική Φροντίδα Κύησης -Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου

  • Κλινικές Δεξιότητες και Σημειολογία-Μαιευτική Φροντίδα Κύησης-Μαιευτική Φροντίδα Φυσιολογικού Τοκετού- Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου-Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός

  • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες-Γυναικολογική Φροντίδα-Πρωτοβάθμια Μαιευτική Γυναικολογική Φροντίδα

  • Φυσιολογία της κύησης-Παθολογία της κύησης Ειδικά Προβλήματα-Εφαρμογές της Τεχνολογίας στη Μ/Γ

Προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού + Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού Υψηλού Κινδύνου + Περιεγχειρητική Φροντίδα στη Μ/Γ Αρχές Αναισθησιολογίας + Προετοιμασία γονέων Φυσικός τοκετός + Εφαρμογές Τεχνολογίας στη Μ/Γ + Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας + Μητρικός Θηλασμός + Φροντίδα Φυσιολογικού Νεογνού + Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου