Ανακοίνωση αναβολής ορκομωσίας

Ανακοίνωση αναβολής ορκομωσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας, το Τμήμα Μαιευτικής αποφάσισε την αναβολή της προγραμματισμένης ορκωμοσίας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 των αποφοίτων του Τμήματος Μαιευτικής ως αναγκαίο προληπτικό μέτρο της διάδοσης του κορωναϊού.
Η ορκωμοσία θα τελεστεί διαδικτυακά και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email και από την ιστοσελίδα του τμήματος, για την ημερομηνία και την ώρα καθώς και για οδηγίες σύνδεσης.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής