ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Μία(1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης)

5. Εκτύπωση του ΑΜΚΑ (όταν υπάρχει)

6. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

στην  πλατφόρμα preregister.uniwa.gr η οποία θα λειτουργεί από 05.10.2020 και θα τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη 1  Αγίου Σπυρίδωνος –Αιγάλεω  12210

Στην περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών και με τους δύο τρόπους θα πρέπει να προτείνει ο φοιτητής πως θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΓΓ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ