Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου (07 & 10/06/2024)