Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου (2/5/2024-8/5/2024)