Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου λόγω των Βουλευτικών Εκλογών

Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου λόγω των Βουλευτικών Εκλογών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας κατά τις βουλευτικές εκλογές την 21η Μαΐου 2023,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις 19 και 22 Μαΐου 2023,

δεν θα πραγματοποιήσει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του.

 

Γραφείο Πρύτανη ΠΑΔΑ