ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής που έχουν παραλάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ με βαθμό πτυχίου και εκκρεμεί μόνο η τελετή της ορκωμοσίας η οποία ακυρώθηκε, εφόσον επιθυμούν να παραλάβουν αντίγραφο πτυχίου να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος και στη διεύθυνση midw@uniwa.gr και κατόπιν ραντεβού το οποίο θα προγραμματίσουν στα τηλέφωνα 2105387481 και 7482, να το παραλάβουν οι ίδιοι κατά το  χρονικό διάστημα από 19-10-2020 έως και 30-10-2020.

Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής από την Γραμματεία του Τμήματος το αντίγραφο πτυχίου μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

 

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Η Προϊσταμένη

Αγγελική Σπυροπούλου