ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση από 1-10-2022 στην ΕΠΑΡΧΙΑ όπως προσέλθουν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. στο Κτήριο Κ15 (Πολυγωνικό) προκειμένου να παραλάβουν τα βιβλία πρακτικής και να ενημερωθούν για την συμπλήρωσή τους.

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης