Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο ΠΑΔΑ 2020-2021

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο ΠΑΔΑ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο καθώς και στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Πρόσκληση Διδακτόρων 20 21

4 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας

5 Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:17354/24-07-20) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»