Μάθημα Νεογνολογία

Μάθημα Νεογνολογία

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ» να εγγραφούν στο e class του μαθήματος. Το μάθημα θα υλοποιείται κάθε Τρίτη και ώρα 13:00-15:00 , με έναρξη την Τρίτη 06 Απριλίου 2021.
Η καθηγήτρια