Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση μαθήματος και να έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγιο συναίνεσης μέσω του Eclass ή του Moodle