Πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής

Πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής

Ολοι οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής  καλούνται την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 10 π.μ. όπως συνδεθούν

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac82d91bfde024fb7bd56bc7d661c1d9c%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b26465b-12c7-4fcb-a369-bbd3b0268e74&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Join conversation

teams.microsoft.com

Με το παρακάτω ΛΙΝΚ για το καλωσόρισμα με την Πρόεδρο του Τμήματος κ. Λυκερίδου Αικ  Καθηγήτρια και την υπεύθυνη του Α΄ εξαμήνου κ. Νάνου Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Α.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ