Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές στο εσωτερικό

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές στο εσωτερικό

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών 

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη για σπουδές Δεύτερου Κύκλου και Τρίτου Κύκλου στο εσωτερικό

 

Για την Γραμματεία