Ανδρέας Στρατής

qode interactive strata
Διοικητικό Προσωπικό

Υπεύθυνος Διοικητικών Θεμάτων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

midw@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5387429

Διεύθυνση Γραφείου

Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00 - 13:00