Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Μαιευτικής είναι τέσσερις (4) μήνες και γίνεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο 8ο εξάμηνο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αμοιβή και ασφάλιση από το ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ (αφορά την πρακτική στο δημόσιο).

 

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ του ΠΑΔΑ

Πρακτική Άσκηση Τμήματος