Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση και δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ