ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Για την Γραμματεία του Τμήματος

Αγγελική Σπυροπούλου

Προϊσταμένη